انواع سی دی و نرم افزار های جدید

      لینک های داغ

 
   
  
 
وب گشت::قیمت گوشی:: اخبار روز :: دوستان :: تهران مانیا :: پزشکی :: بالاشهر :: ایران من
امواج :: هفت ستاره :: طنز :: ایران شادی :: خنده :: دنیای خنده

علمي و فرهنگي :: اجتماعي

موضوع: زنان روسپي و فاحشه در سينماي قبل از انقلاب

مطالب فوق نقل قول از مجله ستاره سينما /شماره 330 /ارديبهشت 1357 مي باشد:

مطلبي كه ملاحظه مي كنيد به بررسي تصوير زندگي زنان روسپي و فاحشه در سينماي قبل از انقلاب مي پردازد ودر ادامه ضمن اشاراتي به دلايل و چگونگي رشد وگسترش فحشا ، خوانندگان محترم را به محله بدنام شهر تهران كه در آن زمان به «قلعه » يا «شهر نو» معروف بوده مي برد وبه توصيف زندگي محنت بار فاحشه ها از زبان آنها مي پردازد .بخاطر طولاني بودن مطلب در سه قسمت آن را ارائه مي كنم .

نگاهي به روسپيگري در فيلمهاي ايرانيسينماي ايران هرگز نمايانگر واقعيت زندگي روسپي ها نبوده است

يك جمله رايج در ميان فيلمسازان ايراني ،در پاسخ اين سئوال كه چرا سوژه هايتان اينقدر تكراري است ،اين است :«به هر صنف و طبقه اي كه مي پردازيم .ازما ايراد مي گيرند .تنها گروههائي كه اتحاديه يا سنديكايي ندارند كه معترض شوند روسپي ها و جاهل ها هستند .»

اين پاسخ هميشگي به يك سئوال تكراري ،نشان دهنده اين است كه شخصيت اصلي زن درفيلمهاي ايراني غالبا برگرد زنان فاحشه دور مي زند و فيلمسازان ايراني ،اين گرايش تقريبا هميشگي را يك گرايش ناگزير عنوان مي كنند .

اما با اين همه پرداختن به زندگي روسپي ها ،سينماي ايران هنوز نتوانسته واقعيت زندگي اين قشر رنج كشيده را بنماياند .روسپي ها در سينماي ايران ،بيشتر به صورت رقاصه هاي كافه ها تجلي كرده اند و اين همه توجه به اين دسته از زنان ،علاوه بر محدوديتي كه فيلمسازان آن را يك عامل دست و پاگير عنوان مي كنند .اين است كه يك رقاصه و روسپي بهانه ي دست به نقدتري براي عريان شدن دارد و عرياني هم براي سينماي بي سلاح ايران ،تنها حربه ي مبارزه با فيلمهاي پرمايه ي تكنيكي ساخت خارج است .

دراكثر فيلمهاي ايراني روسپي ها و رقاصه ها،زناني شوخ و شنگ و فارغ از هر غصه اي هستند .حال آن كه اينان ،درميان حصاري كه دورشان كشيده شده است با تن فروشي به مردان لذت مي بخشند ،سهمي از شادي ندارند و اگرگاه خنده اي بر لبانشان مي نشيند ،زهرخنديست كه مي كوشند در پس آن زخم به چرك نشسته شان را پنهان كنند .تنها معدودي از فيلمسازان كه براين جنبه از فيلمهايشان تكيه مي كنند و سعي دارند اين وافعيت را مد نظر داشته باشند .به دليل از نظر دورداشتن بسياري واقعيت هاي ديگر ،وكم توجهي به علت هاي اين معلول ،سبب كاستي هايي مي شوند كه فيلم شان را از واقعيت دور مي كند .فيلم هاي بسياري ساخته شده است كه در آنها قصه نزديكتر شدن به زندگي روسپي ها بوده است .اما جز دورنمايي از زندگي اين قشر ،هيچ نداشته اند .

نگاه كنيد به –درمثل –فيلم « خاطرخواه »كه بسياري از حوادث آن در قلعه –محله بدنام مي گذرد اما تصويري بي خاصيت ازاين محله ،پيش چشم مي گشايد .كه صرفا نه زندگي روسپيان بلكه تجارت مطرح است .حتي فيلمي مثل «طوطي» كه قصه اش براساس مشاهدات نزديك سازنده اش نوشته شده وآن هم تكيه بسياري بر زندگي اين زنان دارد نتوانسته به طوركامل ،حق مطلب را ادا كند .

فيلمهاي ديگري براين مبنا ساخته شده اند :«جنوب شهر»از فرخ غفاري ،نيم نگاهي به زندگي اين گونه زنان داشت .كامران شيردل ،فيلم مستندي از زندگي در قلعه ساخت كه اجازه نمايش نيافت .داود روستائي (سازنده فيلم غبار )نيز فيلم مستند ديگري در اين محله ساخته است كه بيشتر نشان دهنده ي نگاه يك تماشاگراست تا نگاه موشكاف يك جستجوگر .

در ميان فيلم هاي ديگر فيلم «واسطه ها»از نظرگاهي كلي واقع بين بود (بويژه از حيث نتيجه گيري )اما اين نگاه نيز توجهي به عمق نداشت وبيشنر دورنما را ترسيم مي كرد وبه رغم اين كه هسته مركزيش نيز يك زن فاحشه بود نتوانسته بود علت و معلول را باز شناسد و بنماياند .فيلم «تنگنا»ساخته ي «اميرنادري »با آن كه مسئله اش چيز ديگري بود اما بطور ضمني در لابلاي فيلم ،با نمايش مقطع هائي از زندگي سه زن ،تصويري از آينده ي هر يك از آنها داده بود كه انتهايش به روسپيگري و بعد هم به نابودي ختم مي شد.

امابراستي واقعيت زندگي روسپي ها چيست و اينان چگونه در قلعه زندگي مي كنند ؟اصولا چگونه به اين راه كشيده مي شوند و فرجام شان چيست ؟

بي توجهي به چگونگي راه يابي

روسپيگري در دنياي كنوني پديده اي گريزناپذير است و دولتها براي جلوگيري از رواج فسق و فجور در اجتماع ،آن را بعنوان يك حرفه پذيرفته اند .البته بسته به فرهنگ اجتماعي هر منطقه از جهان ،مردم تلقي خاصي نسبت به روسپي ها دارند .مردم برخي كشورها به اين دسته از زنان احترام مي گذارند وبراي آنان حدمتوسط حقوق اجتماعي را قائلند امادر بسياري از كشورها روسپي ها منفور مردم عادي هستند و همچون جذاميها ،از زندگي اجتماعي طرد مي شوند.درشهرهاي بزرگ ،دولتها ناچارند براي جلوگيري از پراكندگي اين دسته از زنان محله هايي را طبق ضوابط معيني به آنها اختصاص دهند تا اولا مردان لذت جو،هدف معيني داشته باشند ،ثانيا عواملي كه از تجمع آنها ومحيط خاص پديد آمده ،حاصل مي شود،لطمه اي به مردمي كه زندگي عادي خود را مي گذرانند نزند.

بااين حال ،به رغم كنترلي كه در همه كشورها براي جلوگيري از گسترش فحشاءو پرتعداد شدن محله هاي بدنام ميكنند .معهذا معدودي خانه هاي پراكنده به طور مخفيانه ودور از چشم و اطلاع ماموران دولتي در شهرها بوجود مي آيد كه مشتري هاي مخصوصي دارند والته گاهي كه بدشانسي مي آورند ،به دام مي افتند و بساط شان برچيده مي شود .اما بطوركلي بساط اين خانه هاي پراكنده ،هرگز برچيده نمي شود .زيرا با تعطيلي يكي از آنها ديگري از گوشه اي سر بر مي آورد .

در شهرهاي كوچكتر كه به علت تعصبات و اعتقادات خاص مردم و محدوديت وسعت شهر،امكان ايجاد محله هايي براي سكني گزيدن روسپي ها وجود ندارد ،آنها در خانه هاي خودشان كه معمولا در حاشيه شهرقرار دارد ،از مشتري هايشان پذيرايي مي كنند .زيرا آنها چهره هاي شناخته شده اي هستند كه مردم به جمع خود راهشان نمي دهند .از سوي ديگر محدوديت كار روسپي ها در شهرهاي كوچك و محدوديتي كه جوانها از نظر رابطه با جنس مخالف دارند،باعث بروز عواملي مي شود كه ندرتا حاصلش رسوايي ببار مي آورد اما در اكثر موارد ،سبب عقده ها و كمبودهاي جنسي و اختلال هاي رواني در جوانها و بزرگسالان مي شود كه اين عقده ها اكثرا به طور مستقيم پوشيده مي ماند .اما به طور غير مستقيم ،تاثير خود را در نهادهاي اجتماعي ديگر نشان مي دهد .روسپي گري را به شكل كنوني اش ،پديده اي برخاسته از قرن بيستم و حاصل رسوخ تكنولوژي در زندگي انساني ميدانند .تاثير عوامل بيروني در روابط و مناسبات انساني ،گاه پي آمدهاي عاطفي و رواني بنيان كن و دگرگون كننده اي دارد كه يكي از آنها روسپي گري است .

دركشورهاي بزرگ صنعتي كه آزادي روابط جنسي پا را از گفتگوهاي ساده در پارك و سينما يا خيابان فراتر نهاده و جوان ها بدون هيچ قيد و بندي با يكديگر معاشرت مي كنند ،روسپي گري به واسطه ي خالي شدن از هرگونه احساس ودر واقع به پوچي رسيدن پديد مي آيد اما در كشوري نظير كشور ما روسپي گري دلايل ديگري دارد .

در كشورهايي كه آزادي روابط جنسي پيش از ازدواج وجود دارد وبراي مردها اهميتي ندارد كه همسرشان هنگام ازدواج باكره باشد ،طبيعي است كه هيچ دختري وحشتي از اين ندارد كه نشانه هاي دخترانه اش را از دست بدهد .البته همين آزادي بي قيد و شرط نيز،گاهي راه به فحشا ء مي برد زيرا تزايد روابط جنسي با مردهاي مختلف ،زن را تبديل به موجودي مكانيكي مي كند واين همان مرحله پوچي است كه در كشورهاي مدرن صنعتي ،باعث بروز روسپيگري مي شود .

اما در كشورهايي كه آزادي روابط جنسي پيش از ازدواج ،جايز شمرده نمي شود و به هنگام لغزش هاي احتمالي ،از آن رو كه دختر خطا كار انعكاس خطايش را در ميان خانواده و اطرافيانش مي داند ،پا به فرار مي گذارد يا خودكشي مي كند .عده معدودي از اين خطاكاران ، باواقع بيني والدين شان فرجام خوشي مي يابند .اما اكثريت دختران فراري همانها هستند كه سرانجام سر از محله هاي بدنام در مي آورند .گرچه گفتيم روسپي گري در شرايط كنوني دنيا به عنوان يك پديده گريزناپذير شناخته شده است ،اما معني اش اين نيست كه نمي توان از گسترش اين پديده جلوگيري كرد .به طور كلي اين امر را مي توان در يك جمله خلاصه كرد و آن هم فقرفرهنگي –به طور اعم –است .البته اين دليل را مي توان دليل هر كاستي و نارسائي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و غيره عنوان كرد .اما دراين مورد خاص ميتوان عدم شناخت روحيه ي كودكان و نوجوانان توسط اولياء و فقر شناخت اجتماعي آنها بطور اخص برشمرد .

ابته اين بحث چنان گسترده و پرپيچ وخم است كه دراين مختصر نمي گنجد اما موارد برشمرده ،از آن جهت لازم بود تا به اين نتيجه برسيم كه فيلمسازان ايراني همواره در پي جويي اين علت ها كه سر آغاز انحطاط و نخستين خشت بناي كج زندگي روسپي گري است ،اهمال ورزيدند .

بگذريم كه گفتيم اغلب فيلمسازان ايراني ،گرايش به زندگي روسپي ها و رقاصه ها را علاوه بر محدوديت هايي كه دارند به سبب وجود بهانه اي براي برهنگي انتخاب مي كنند ،اما اگر تعهدو رسالت اجتماعي براي فيلمسازي قائل باشيم ،باز شكافتن اين علت ها و نمايش آن بطور اصولي ،خواه ناخواه –اگر نه مدت كم ؛ بلكه در دراز مدت مي تواند نااگاهان را آگاه گند و از ميزان بزهكاري هاي جنسي و گسترش روسپيگري بكاهد و لزوم توجه به نوجوانها را در سنين بحراني بلوغ به خانواده ها يادآور شود ..

در فيلمهاي ايراني مي بينيم كه ستاره ي فيلم ،ناگهان به روسپي خانه كشانده شده است و گاه در توجيه علت هايش به اشاره هايي جسته و گريخته برخورد مي كنيم كه كمتر بر واقعيت استوار بودند وبيشتر به متظور تقويت بنيان هاي حادثه اي و عاطفي فيلم ،ازآنها كمك گرفته شده است .

علت هاي برشمرده شده براي كشانده شدن به فحشاء تنها علت هاي موجود نيست .گرچه روسپي خانه ها مدام دختران فراري را به سوي خود مي كشانند اما برخي از روسپي هاي حرفه اي كه به مرحله بازنشستگي ميرسند و متاع تن شان ديگر خريداري ندارد دلالي پيشه مي كنند و براي گذران زندگي دختران معصوم و ساده دل را با حيله هاي مختلف به حرفه ناشريف خود مي كشانند .

برقراربودن رابطه ي دوستانه ميان فرزند و خانواده و آگاه شدن جوانها و نوجوانها توسط پدر و مادرشان از وجود اين مارهاي پرخدعه و خطرناك ،مي تواند در گرايش كمتر جوان ها به فساد موثر واقع شود .

آنها چگونه زندگي مي كنند

ترسيم فضاي قلعه –محله ي بدنام تهران –مي تواند نمونه كاملي از زندگي روسپي ها(بدون در نظر گرفتن استثناها ) باشد.و آن گاه مقايسه اي با اين نوع زندگي و آنچه در فيلم هاي ايراني نشان داده مي شود مي تواند نمايانگر تفاوت ها باشد .

دو خيابان موازي و كوچه هاي تنگ و تاريكي منشعب از آنها درب آهني در ابتداي محل ورود به قلعه وديواري در انتهاي خيابان بعدي كه آن را به دو سو مسدود مي كند ،نماي كلي قلعه است .

در كنارهي خيابان ها و درون كوچه ها خانه هايي با يك كف دست حياط (كه اغلب سقف آن را پوشانده اند وبا چيدن صندلي هايي ،از آن سالن انتظار ساخته اند ) .

و اتاق هاي كوچكي كه مثل سلول هاي زندان در كنار يكديگر چيده شده است ،ماواي روسپي هاي تهران و پر تراكم ترين محل تجمع آنها در اين شهر است .قلعه كليتي به چرك نشسته دارد و هرچه در آن دقيق تر شويم ،اين گرفتگي و كثافت بيشتر نمايان مي شود .درآنجا پاسگاهي براي حفظ نظم ميان مراجعه كنندگان به قلعه كه اغلب حادثه آفرين نيز هستند –ايجادشده است و مركز رفاه و مددكاري نيز مستقر است تا مشكلات روسپي ها را در حدود امكانات برآورده كند)مراجعه كنندگان به اين مراكر(مراكزمددكاري )غالبا گرفتاري هاي رواني دارند اما همواره در اين محل دردها بيشتراز داروها و زهر بيشتر از پادزهر است .

به همين دليل گاه به نظر مي رسد گرفتاري هاي روسپي ها حل نشدني است .هرخانه از تعدادي روسپي ،يك زن سالمند كه سمت رياست را دارد ،احتمالا يكي دو زن پير ويا يك مرد معتاد كه «پاانداز»هستند .روسپي ها تا جوان هستند قيمت زيادي دارند و همچنان كه از كارشان مي گذرد و فرسوده مي شوند قيمت شان پايين مي آيد .گمان نكنيد كه اين تغيير و تبديل از شادابي تا چروكيدگي مثلا بيست سال طول مي كشد ،زيرا آنها از فرط همخوابگي هاي بي شمار با مردان مختلف ،در جواني پير مي شوند و دردناكترين مرحله براي يك روسپي ،هنگامي است كه تا درجه يك نظافت چي روسپي خانه نزول مي كند .

به رغم همه ممنوعيت ها هنوز هم گردن كلفت هاي باجگير حاكم مطلق روسپي هاي جوان هستند و علاوه بر تمتع جنسي ،مبلغي از درامد اورا هم به جيب مي زنند .واين بجز مبلغ كلاني است كه صاحبخانه مي گيرد .

در واقع درامد يك روسپي سهمي ناچيز از پولي ست كه بابت لذت دادن از جيب مردها خالي مي شود وتازه همين پول چنان بي بركت است كه دود مي شود و هوا مي رود .

يك راه رايج براي پابندكردن روسپي ها مقروض كردن آنها بشكل جعلي باگرفتن چك و سفته سفيد امضا ء شده است . مركز رفاه و مددكاري قلعه مي كوشد كه از مقروض كردن كاذب روسپي ها جلوگيري كند ،اما بعلت محدوديت كادر و نداشتن قدرت اجرايي خيلي كم قادر به اين كار مي شود زيرا به سبب همان تصويري كه از زندگي روسپي ها در ذهن مردم نقش بسته است ،كمتر مددكاري حاضر به كار در قلعه و راهنمايي روسپي ها مي شود .

راه ديگر براي نگهداشتن روسپي ها در قلعه معتادكردن آنهاست به طوري كه اكنون نزديك به هشتاد درصد روسپي ها معتاد به مواد مخدر هستند .عدم رعايت بهداشت در نزد روسپي ها ودر اين محله يك مشكل بزرگ است .گرچه هريك از روسپي ها برگ معاينه ي بهداشتي دارند كه در زمان هاي معيني از نظر بيماري هاي مقاربتي معاينه مي شوند امكان بيمار شدن در فاصله ي دو معاينه بسيار است .

اغلب مرداني كه به قلعه مراجعه مي كنند ازكارگران مهاجر شهرستاني و روستايي هستند كه فصل كار به تهران مي آيند ودر ماههاي ديگر سال به ولايت خود باز مي گردند .همين مهاجران پس از همخوابگي با روسپي هاي مبتلا به بيماري هاي مسري مقاربتي از عوامل اشاعه اين امراض هستند .مشكل برخي ديگر از روسپي ها فرزندان آنهاست .بعضي از آنها قبل از آمدن به آنجا فرزندي داشته اند و برخي ديگر به رغم همه پيشگيري ها پس از كشيده شدن به اين راه صاحب فرزند شده اند كه نگهداشتن آنها در محيط قلعه مشكل بزرگ روسپي هاي صاحب فرزند است .

روسپي ها هميشه در انتظار يك معجزه يا يك حادثه هستند تا زندگي شان دگرگون شود .اين حادثه در ذهن آنها غالبا به شكل ورود يك مرد تجلي مي كند .منتظرند تا جوانمردي از راه برسد و دست آنها را بگيرد و از منجلاب نجات دهد .آنها به سبب ناملايمات و نامردي هايي كه مي بينند .كمتردل به مردي مي بندند اما وقتي كه دل بستند آسان مهر مرد مورد علاقه شان را از دل بيرون نمي كنند .البته گاهي كه مردي پيدا مي شود وبنا به هر دليلي دل به يك روسپي مي بندد و مي خواهد اورا از غرقابي كه در آن غوطه ور است نجات دهد ،مشكلاتي نظير اعتياد و بدهكاري هاي كاذب سدي در اين راه هستند ،اما يك دليل رواني باعث مي شود كه برخي از روسپي ها پس از رهايي از قلعه و تشكيل كانون خانوادگي بازهم به آنجا باز ميگردند وتنها معدودي ازآنها عاقبت بخير مي شوند ،زيرا گوئي پس از مدتي زندگي در آنجا با چرك و كثافت آنجا خو مي گيرند وبه رغم همه سختي ها پاره اي از تن آنجا مي شوند ارخودشان بشنويد:

«درست مثل زندوني ها گاهي روزها ميشه كه آفتابو نمي بينم ،مردها جورواجور ،ميان و ميرن ،روزي ده تا،بيست تا ،سي تا بامن ميخوابن .ديگه حس و حال برام نمونده ،تازه سرو كله زدن بعضي مشتري هاي پرتوقع و بد عنق بمونه ،...اونقدر زياد هستن كه اگه يك ساعت هم بگذره كسي رو كه همون روز پيشم بوده ،نمي شناسم .

فيلم فارسي گاهي ميرم و مي بينم كه چي ها در باره ما مي سازن .يه چيزائيش درسته اما همش نه .بيشترشون آدمهاي شاد و شوخي هستن اما ماها رنگ اين جيزا رو نمي بينيم .هميشه منظريم كه يه نفر از اون دورا بياد و مارو با خودش ببره اما صداي مامان ،از خيالات درمون مياره كه داد ميزنه :«پاشو فلاني مهمون داري !»

زندگي آنها را مي توان دوست نداشت ،اما نمي توان بي توجه ماند .

مطلب بعدی   ::  مطلب قبلی

   

  ارد بزرگ - بهترين کاريکاتوريست معاصر
  چرا وقت غرق شدن خدا را صدا مي‌زني؟!
  ركوردهاي عجيب و غريب از مو
  بي عشق » حاشا مكن
  ندگی خصوصی افراد مشهور در ایران برای مردم مهم است؟
  آموزش دلفی (بخش پنجم)
  يادتون باشه..
  جزئياتي از زندگي زنان حرمسراي پادشاهان ايران
  تلویزیون ، جانشین نامطلوب ورزش
  آيا کراوات و پاپيون از مصاديق بد حجابي هستند؟
مرضيه » ميناي شکسته » بهار من
مردي دوقلوي خود را به دنيا آورد
فراتر از ICT
دعاى روز دهم ماه مبارك رمضان
حسام الدين سراج » وداع 1 » يک دل و يک ديار
بناي يادبود كوروش كبير در پارك المپيك سيدني
ارتباط بين چاقي و بيماري قلبي عروقي
توصيه‌هايي براي شکوفايي استعداد خلاق دانش‌آموزان
تماس پوستی مادر و آرامش نوزادان نارس
کنسرت اساتيد موسيقي ايران » تار و آواز و چهارمضراب
 
صفحه اول  : تقشه سایت